Svenska Dansk | English

Fakta om kalkavlagringar

Allt du behöver veta om kalkavlagringar och avkalkningsprodukter hittar du här.

Vad är kalkavlagrigar och hur uppstår de?

Kalk (kemisk beteckning kalciumkarbonat) bildades för 600 miljoner år sedan genom avlagringar av marina organismer. Kalkberg bildades senare av dessa sedimentära avlagringar. Hårt vatten uppstår när regnvatten sipprar genom kalkhaltiga berglager och berikas med kalciumkarbonat. Detta hårda vatten får vi in i våra hem i vårt kranvatten. När hårt vatten värms upp eller får avdunsta, uppstår kalkavlagringar.

 

Hårt vatten är vida förekommande. Sådant vatten är helt oskadligt att dricka, men det kan skada hushållsutrustning och hushållsapparater.

På din kommuns hemsida kan du kontrollera hur hårt vattnet är där du bor.

 

                                                    Hårdhetsgrad på dricksvatten

Water_dh.png

E.g. Malmö (http://www.vasyd.se/Artiklar/Dricksvatten/Malmos-dricksvatten)

Lund (http://www.vasyd.se/Artiklar/Dricksvatten/Lunds-dricksvatten)

Stockholm

NSVA (Helsingborg and area) (http://www.nsva.se/var-verksamhet/dricksvatten/vattnets-hardhet/)

 

Varför är det viktigt att avkalka?

Kalk är viktigt för oss människor ...

  • Kalk är generellt sett inte farligt. Det är faktiskt så att det t.o.m. är nyttigt för oss, eftersom det innehåller kalcium som t.ex. stärker skelettet. Därför är hårt vatten bra för människokroppen.

Tyvärr har det motsatt effekt på våra hushållsprodukter ...

  • Hårt vatten lämnar efter sig fula kalkavlagringar när vattnet avdunstar eller värms upp.
  • Kalkavlagringar i hushållsapparater påverkar värmeöverföringen, vilket resulterar i ökad energiförbrukning.
  • Kalkavlagringar ger också ökad tillväxt av mikroorganismer, såsom bakterier.
  • Kalkavlagringar kan göra att köksapparater, t.ex. vattenkokare och kaffebryggare fungerar sämre, och att deras livslängd blir kortare.
 

Vilket är effektivast – durgol eller hushållsprodukter?

durgol har påtagliga fördelar jämfört med hushållsprodukter som citronsyra och vinäger, vilka inte rekommenderas för varsam och effektiv avkalkning av hushållsapparater. Jämfört med avkalkningsprodukter som durgol, är hushållsprodukter mindre effektiva och vanligtvis tar de senare inte helt bort kalkavlagringar.

  • Produkter som innehåller citronsyra kan bilda olösliga avlagringar som på sikt orsakar problem i den avkalkade hushållsapparaten.
  • Produkter som innehåller vinäger löser upp mjukgörande medel i plast, speciellt tätningar, vilket gör att de lätt spricker. De lämnar också kvar en obehaglig smak.

Direkt jämförelse mellan durgol och hushållsprodukter